Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Ogłoszenia wyborcze
 Strona archiwalna z dnia 2015.02.05 22:34:18 powrót do aktualnej strony
 

Uchwała nr 2/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Lędziny w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

Uchwała nr 1/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach z dnia 4 lutego 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.36.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu nr 75 zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

Postanowienie nr DKT-7202-3/15 komisarza wyborczego w Katowicach z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

Informacja w sprawie składu i dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach

Postanowienie nr DKT-7202-3/15 komisarza wyborczego w Katowicach z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie burmistrza miasta Lędziny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, z możliwością głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Lędziny, zarządzonych na 1 marca 2015 roku

Obwieszczenie burmistrza miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie informacji o granicach okręgu wyborczego i jego numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Lędziny zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 120.25.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Lędziny przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Lędziny w okręgu wyborczym nr 6 wyznaczonych na dzień 1 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 120.24.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Lędziny przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 8 lutego 2015 r.

Komunikat komisarza wyborczego w Katowicach w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Lędziny w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 1 marca 2015 roku

Zarządzenie nr 348/14 wojewody śląskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Lędziny w okręgu wyborczym nr 6

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. o okręgu wyborczym nr 75 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach z dnia 30.11.2014 roku z wyborów burmistrza miasta Lędziny

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach z dnia 17.11.2014 roku z wyborów burmistrza miasta Lędziny

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach z dnia 17.11.2014 roku z wyborów do Rady Miasta Lędziny

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała nr L/403/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XLVI/347/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/201/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.10.2012 r. w sprawie podziału miasta Lędziny na okręgi wyborcze

Uchwała nr XLVI/346/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania

Kodeks wyborczy

Uchwała nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania

Uchwała nr 2/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Lędziny w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

Uchwałę można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (302 KB).

Uchwała nr 1/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach z dnia 4 lutego 2015 r.

Uchwałę można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (322 KB).

Zarządzenie nr 0050.36.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu nr 75 zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

Zarządzenie zostało opublikowane w BIP-ie w dziale Zarządzenia burmistrza z 2015 roku.

Postanowienie nr DKT-7202-3/15 komisarza wyborczego w Katowicach z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

Postanowienie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (219 KB).

Informacja w sprawie składu i dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach

Informację można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (233 KB).

Postanowienie nr DKT-7202-3/15 komisarza wyborczego w Katowicach z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

Postanowienie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (306 KB).

Obwieszczenie burmistrza miasta Lędziny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, z możliwością głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Lędziny, zarządzonych na 1 marca 2015 roku

Obwieszczenie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (73 KB).

Obwieszczenie burmistrza miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie informacji o granicach okręgu wyborczego i jego numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Lędziny zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

Obwieszczenie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).

Zarządzenie nr 120.25.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Lędziny przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Lędziny w okręgu wyborczym nr 6 wyznaczonych na dzień 1 marca 2015 r.

Zarządzenie zostało opublikowane w BIP-ie w dziale Zarządzenia burmistrza z 2014 roku.

Zarządzenie nr 120.24.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Lędziny przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 8 lutego 2015 r.

Zarządzenie zostało opublikowane w BIP-ie w dziale Zarządzenia burmistrza z 2014 roku.

Komunikat komisarza wyborczego w Katowicach w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Lędziny w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 1 marca 2015 roku

Komunikat można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (333 KB).

Zarządzenie nr 348/14 wojewody śląskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Lędziny w okręgu wyborczym nr 6

Zarządzenie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (190 KB).

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. o okręgu wyborczym nr 75 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

Obwieszczenie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (131 KB).

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (535 KB).

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach z dnia 30.11.2014 roku z wyborów burmistrza miasta Lędziny

Protokół można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1065 KB).

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach z dnia 17.11.2014 roku z wyborów burmistrza miasta Lędziny

Protokół można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1126 KB).

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach z dnia 17.11.2014 roku z wyborów do Rady Miasta Lędziny

Protokół można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2920 KB).

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wzór formularza można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Wzór formularza można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (85 KB).

Uchwała nr L/403/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania

Uchwała została opublikowana w BIP-ie w dziale Uchwały Rady Miasta z 2014 roku.

Uchwała nr XLVI/347/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/201/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.10.2012 r. w sprawie podziału miasta Lędziny na okręgi wyborcze

Uchwała została opublikowana w BIP-ie w dziale Uchwały Rady Miasta z 2014 roku.

Uchwała nr XLVI/346/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania

Uchwała została opublikowana w BIP-ie w dziale Uchwały Rady Miasta z 2014 roku.

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy (wyciąg) można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (465 KB).

Uchwała nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania

Uchwałę można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (102 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.05
Data udostępnienia: 2015.02.05 22:34:18

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny