Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Wyniki kontroli
 Strona archiwalna z dnia 2005.09.29 20:29:50 powrót do aktualnej strony
 
 1. Protokół nr I/2004 z kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 24.02.2004 r. Protokół sporządzono 25.03.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).
  • Wystąpienie pokontrolne do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (22 KB),
  • Odpowiedź dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).
 2. Protokół nr II/2004 z kontroli przeprowadzonej w jednostce pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.04.2004 r. Protokół sporządzono 27.04.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (57 KB).
  • Załącznik nr 1 do protokołu nr II/2004 z kontroli w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (47 KB),
  • Wystąpienie pokontrolne do dyrektora Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (98 KB),
  • Odpowiedź dyrektora Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (75 KB).
 3. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach od 28 do 30 kwietnia 2004 r. Kontrolę przeprowadzili:
  1. starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Henryk Chebdowski, na podstawie upoważnienia wojewody śląskiego nr PN 0939/1237/04 z dnia 26.04.2004 r.,
  2. inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Patrycja Barnaś, na podstawie upoważnienia wojewody śląskiego nr PN 0939/1238/04 z dnia 26.04.2004 r.

  Protokół sporządzono 30.04.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (512 KB).

 4. Protokół nr III/2004 z kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Zarządu Edukacji w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 5.05.2004 r. Protokół sporządzono 31.05.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (51 KB).
 5. Protokół nr IV/2004 z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 3.06.2004 r. Protokół sporządzono 12.07.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (48 KB).
 6. Protokół nr V/2004 z kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych pod nazwą Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnień wydanych przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.08.2004 r. Protokół sporządzono 4.10.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (51 KB).
 7. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach od 7 do 20 października 2004 r. Kontrolę przeprowadzili:
  1. starszy inspektor Oddziału Rewizji Finansowo-Księgowej Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Bogusława Krzywdzińska, na podstawie upoważnienia nr PN 0939-3008/04 z dnia 30.09.2004 r.,
  2. inspektor Oddziału Rewizji Finansowo-Księgowej Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Krzysztof Chmurkowski, na podstawie upoważnienia nr PN 0939-3009/04 z dnia 30.09.2004 r.

  Protokół sporządzono 20.10.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1304 KB).
  Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (266 KB).
  Odpowiedź burmistrza miasta Lędziny na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (48 KB).

 8. Protokół nr VI/2004 z kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny w dniu 20.10.2004 r. Protokół sporządzono 19.11.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (56 KB).
  • Wystąpienie pokontrolne do: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, dyrektora Gimnazjum nr 1, dyrektora Gimnazjum nr 2 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).
 9. Protokół nr VII/2004 z kontroli przeprowadzonej w Referacie Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Lędziny. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.11.2004 r. Protokół sporządzono 15.12.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).
  • Wystąpienie pokontrolne do Referatu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).
 10. Protokół nr VIII/2004 z kontroli gospodarki finansowej Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny w dniu 16.12.2004 r. Protokół sporządzono 5.01.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (74 KB).
 11. Protokół nr I/2005 z kontroli przeprowadzonej w jednostce pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.02.2005 r. Protokół sporządzono 28.02.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (119 KB).
 12. Protokół nr II/2005 z kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 3.03.2005 r. Protokół sporządzono 4.04.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (82 KB).
 13. Protokół nr III/2005 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.04.2005 r. Protokół sporządzono 13.05.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (113 KB).
 14. Protokół nr IV/2005 z kontroli przeprowadzonej w Kuchni Miejskiej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 16.05.2005 r. Protokół sporządzono 20.05.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (99 KB).
 15. Protokół z kontroli RIO przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach od 31 stycznia do 11 lutego 2005 r. Kontrolę przeprowadzili inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Protokół sporządzono 3.03.2005 r.
  • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (491 KB),
  • Odpowiedź burmistrza miasta Lędziny na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (94 KB).
 16. Protokół nr V/2005 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Edukacji w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 24.06.2005 r. Protokół sporządzono 5.07.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).
 17. Protokół nr VI/2005 z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.07.2005 r. Protokół sporządzono 22.07.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (122 KB).
  • Wystąpienie pokontrolne do dyrektora Gimnazjum nr 1 i dyrektora Gimnazjum nr 2 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (50 KB).
 18. Protokół nr VII/2005 z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 17.08.2005 r. Protokół sporządzono 2.09.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (142 KB).
 19. Protokół nr VIII/2005 z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 12.09.2005 r. Protokół sporządzono 16.09.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (75 KB).
 20. Protokół nr IX/2005 z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.09.2005 r. Protokół sporządzono 22.09.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (560 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Joanna Warchulska-Kopeć, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 13, e-mail: prawo@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.09.29
Data udostępnienia: 2005.09.29 20:29:50

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny