Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Informacje nieudostępniane
Mapa serwisu
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Strona główna
 Strona archiwalna z dnia 2004.01.13 01:01:55 powrót do aktualnej strony
 
Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn jest tworzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 z 8 października 2001 r., poz. 1198) i rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619). Do opracowania własnych stron Biuletynu zobowiązane zostały także jednostki samorządu terytorialnego, do których zalicza się gmina miejska Lędziny.

Biuletyn Informacji Publicznej będzie wdrażany w trzech etapach, których terminy zostały ustalone na 1 lipca 2003, 1 stycznia 2004 i 1 stycznia 2005. Obecnie gmina miejska Lędziny za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej udostępniła przede wszystkim informacje publiczne o sobie i swoich jednostkach organizacyjnych, tzn. statusie i formie prawnej, strukturze organizacyjnej, majątku, zadaniach, kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych archiwach, rejestrach i ewidencjach, procedurach prawnych itp. Ponadto od 1 stycznia 2004 roku udostępniane są na bieżąco informacje publiczne o:

  • zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
  • stanie przyjmowanych spraw,
  • przebiegu i efektach kontroli oraz wystąpieniach, stanowiskach, wnioskach i opiniach podmiotów ją przeprowadzających,
  • wystąpieniach i ocenach dokonywanych przez organy samorządowe,
  • stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy miejskiej Lędziny, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej, a szczegółowy opis sposobu ich udostępnienia został zamieszczony na oddzielnej stronie Biuletynu.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Czudaj, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 22, e-mail: rczudaj@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.01.10
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:01:55

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny