Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Majątek
 Strona archiwalna z dnia 2004.02.15 00:37:01 powrót do aktualnej strony
 

Majątek Kuchni Miejskiej

Uchwałą Zarządu Miasta Lędziny nr 264A/2000 z dnia 16.10.2000 r. Kuchni Miejskiej przekazano do używania mienie komunalne szczegółowo określone w protokole przekazania z dnia 16.10.2000 r., który dotyczy budynku administracyjno-mieszkalnego z zapleczem kuchennym położonym przy ul. Hołdunowskiej 39 wraz z działką o powierzchni 2 680 m2, w tym:

 • budynek administracyjno-mieszkalny:
  • powierzchnia zabudowy - 410,50 m2,
  • powierzchnia użytkowa - 712 m2,
 • zaplecze kuchenne:
  • powierzchnia zabudowy - 101,50 m2,
  • powierzchnia użytkowa - 80,45 m2.

Obecnie w budynku administracyjno-mieszkalnym mieszczą się:

 • Filia Biblioteki Miejskiej w Lędzinach,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach:
  • pomieszczenia biurowe,
  • mieszkania interwencji kryzysowej w rodzinie,
  • świetlica Domu Dziennego Pobytu Seniora z zapleczem,
  • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski (pomieszczenie biurowe z WC).

Wymienione instytucje zajmują pomieszczenia na podstawie umów nieodpłatnego użyczenia i są zwolnione z ponoszenia kosztów za media.

Kuchnia Miejska jest także zarządcą części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego 34, o łącznej powierzchni 406 m2, w skład którego wchodzi:

 • sala taneczna,
 • sala konsumpcyjna,
 • pomieszczenia gospodarcze,
 • sanitariaty,
 • szatnia,
 • 2 tarasy,
 • klatka schodowa,
 • obejście wokół budynku.

Od czerwca 2003 roku Kuchnia Miejska jest administratorem Targowiska Miejskiego w Lędzinach przy ul. Fredry. Administrowanie targowiskiem miejskim odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy burmistrzem miasta a jednostką, której treść stanowi uchwała Rady Miasta Lędziny nr XXXV/04/03 z dnia 24.04.2003 r.

Majątek Kuchni Miejskiej, wg stanu na dzień 30.09.2003 r. wynosi:

 • środki trwałe - 972 687 zł,
 • wartości niematerialne i prawne - 1 540 zł,
 • pozostałe środki trwałe - 105 754 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ryszard Buchta, Kuchnia Miejska, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 75 08 w. 15, e-mail: kuchnia@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.09.30
Data udostępnienia: 2004.02.15 00:37:01

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny