Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Ogłoszenia wyborcze
 Strona archiwalna z dnia 2010.06.07 20:12:53 powrót do aktualnej strony
 

Zarządzenie nr 0151/823/10 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.05.2010 w sprawie powołania składów obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Obwieszczenie burmistrza miasta Lędziny z dnia 5.05.2010

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie przez pełnomocnika

Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 0151/823/10 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.05.2010 w sprawie powołania składów obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (103 KB).

Obwieszczenie burmistrza miasta Lędziny z dnia 5.05.2010

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 72, poz. 467) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej (t.j. Dz. U. z 2007 nr 190, poz. 1360 ze zm.) oraz uchwały nr XLIII/306/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta Lędziny do stanu faktycznego, burmistrz miasta Lędziny podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i wyborów do Senatu Rzeczpospolitej w dniu 20 czerwca 2010 roku - obwieszczenie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (84 KB).

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1307 KB).

Głosowanie przez pełnomocnika

Na mocy ustawy z 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze prezydenta RP (Dz. U. nr 213, poz. 1651), której przepisy weszły w życie 24 grudnia 2009 r., a po raz pierwszy znajdą zastosowanie w przyśpieszonych wyborach prezydenckich, które odbędą się w niedzielę 20 czerwca 2010 r., istnieje możliwość głosowania przez pełnomocnika.

Jak wynika z treści art. 49a ust. 1 ustawy o wyborze prezydenta RP, wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego pełnomocnictwem do głosowania. Dokument taki może sporządzić również wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat (ust. 2). Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji, pok. 06, tel. (32) 216 65 11 wew. 124.

Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (101 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.07
Data udostępnienia: 2010.06.07 20:12:53

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny