Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2015.07.10 22:48:45 Zmiana godzin urzędowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Partner (strona aktualna)
2015.04.15 17:53:35 Zmiana godzin urzędowania oraz adresu e-mail Miejskiego Zarządu Budynków
2015.01.02 20:20:35 Zmiana nazwy jednostki z: "Targowisko Miejskie" na: "Miejski Zarząd Budynków" zgodnie z uchwałą nr LI/414/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach wraz z późniejszymi zmianami
2014.09.08 20:10:08 Zmiana adresu Przedszkola nr 1
2012.12.10 21:32:24 Zmiana godzin urzędowania i otwarcia kasy firmy EKOREC
2011.06.08 15:57:33 Zmiana godzin pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej
2010.12.20 21:07:45 Aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych gminy w związku z uchwałą nr LXVI/442/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 2.09.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/117/07 z dnia 11 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny oraz ustalenia jednolitego tekstu statutu
2010.09.17 19:02:00 Zmiana godzin urzędowania MOPS-u
2010.01.26 20:32:38 Zmiana numerów telefonów
2009.03.04 19:59:26 Aktualizacja adresów e-mail jednostek oświatowych
2009.02.25 19:13:45 Aktualizacja danych Targowiska Miejskiego i zmiana nazwy jednostki z Kuchnia Miejska na Targowisko Miejskie
2008.11.25 00:29:36 Aktualizacja danych PGK Partner i EKOREC
2008.05.27 23:14:22 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2008.05.12 23:05:27 Zmiana godzin urzędowania MOK-u
2007.12.12 01:35:29 Usunięcie Zakładu Usług Komunalnych i dodanie firmy EKOREC
2007.12.07 20:26:19 Zmiana adresu e-mail Kuchni Miejskiej
2007.01.15 22:52:29 Dodanie Zespołu Szkół i usunięcie Szkoły Podstawowej nr 4
2006.12.26 01:01:23 Zmiana nr pokoju osoby odpowiedzialnej za treść strony
2006.11.03 22:07:39 Zmiana adresu MOPS
2006.05.30 21:42:58 Zmiana adresu PGK Partner
2006.05.16 22:49:22 Dodanie Zakładu Usług Komunalnych i usunięcie Miejskiego Zarządu Edukacji
2006.03.17 23:25:22 Zmiana adresu e-mail MOK-u
2006.02.03 20:48:06 Zmiana adresu i numeru telefonu MOK
2005.12.06 21:15:33 Dodanie Miejskiego Ośrodka Kultury
2005.06.04 22:25:06 Aktualizacja adresu e-mail Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner"
2005.04.02 21:46:37 Aktualizacja adresu e-mail Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
2005.03.28 16:33:16 Aktualizacja godzin pracy Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
2005.03.08 22:41:35 Aktualizacja godzin pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej
2004.04.26 23:16:15 Aktualizacja adresu e-mailowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
2003.11.17 07:06:05 Aktualizacja zawartości strony
2003.11.10 22:14:43 Aktualizacja zawartości strony
2003.11.03 21:34:32 Aktualizacja zawartości strony
2003.10.09 23:59:54 Aktualizacja zawartości strony
2003.09.16 11:36:48 Aktualizacja zawartości strony
2003.09.04 22:18:00 Aktualizacja zawartości strony
2003.08.25 21:43:55 Aktualizacja zawartości strony
2003.08.12 18:48:52 Aktualizacja zawartości strony
2003.07.14 05:04:38 Aktualizacja zawartości strony
2003.07.10 00:42:01 Udostępnienie strony

 

e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny