Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Miejski Zarząd Budynków
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2015.04.15 17:53:35 Zmiana godzin urzędowania oraz adresów e-mail jednostki i osoby odpowiedzialnej za treść strony (strona aktualna)
2015.01.05 19:11:49 Uzupełnienie tytułu kierownika
2015.01.02 20:20:35 Zmiana nazwy jednostki z: "Targowisko Miejskie" na: "Miejski Zarząd Budynków" zgodnie z uchwałą nr LI/414/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach wraz z późniejszymi zmianami oraz zmiana kierownika jednostki i osoby odpowiedzialnej za treść strony
2014.07.14 17:25:58 Aktualizacja celu działania jednostki
2009.02.25 19:13:45 Zmiana nazwy jednostki z Kuchni Miejskiej na Targowisko Miejskie, zmiana danych teleadresowych oraz danych osoby odpowiedzialnej za treść strony
2007.12.07 20:26:19 Zmiana adresu e-mail Kuchni Miejskiej
2003.11.27 23:33:54 Aktualizacja odsyłaczy tekstowych
2003.09.04 22:18:00 Udostępnienie strony

 

e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny