Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Opłaty, czynsze i podatki
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2015.08.13 17:09:12 Aktualizacja opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (strona aktualna)
2015.06.17 23:46:21 Aktualizacja czynszu za najem lokali usługowych zgodnie z zarządzeniem nr 0050.137.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.06.2015 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem stanowisk handlowych zlokalizowanych w budynku – położonym w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Fredry 10 – przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
2015.01.23 21:26:10 Zmiana podatku od środków transportowych zgodnie z uchwałą nr III/14/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/421/14z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz zmiana wzorów formularzy podatkowych zgodnie z uchwałą nr III/15/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015.01.08 21:29:11 Zmiana wzorów formularzy podatkowych
2015.01.02 20:20:35 Aktualizacja opłat i podatków lokalnych na 2015 rok oraz wzorów formularzy podatkowych
2014.12.23 22:55:27 Aktualizacja opłaty targowej zgodnie z zarządzeniem nr 0050.11.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16.12.2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.199.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31.10.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji i opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
2014.07.28 20:38:18 Aktualizacja czynszu za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem zgodnie z zarządzeniem nr 0050.761.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.07.2014 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem gruntów stanowiących własność gminy Lędziny z przeznaczeniem pod kontenery na odzież używaną
2014.06.24 23:49:34 Aktualizacja czynszu za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem zgodnie z zarządzeniem nr 0050.750.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 13.06.2014 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem gruntów stanowiących własność gminy Lędziny z przeznaczeniem pod kontenery / pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych
2014.01.02 20:09:09 Aktualizacja stawek opłat i podatków lokalnych w 2014 roku
2013.10.18 23:01:30 Aktualizacja wzorów formularzy w podatku od środków transportowych oraz zmiana terminu płatności i terminu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
2013.06.12 17:23:19 Opublikowanie czynszu za najem lokali usługowych zgodnie z zarządzeniem nr 0050.532.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.05.2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem samodzielnych lokali usługowych usytuowanych na parterze budynku położonego przy powstającym placu miejskim tzw. "Placu Farskim" w Lędzinach
2013.05.27 21:19:33 Opublikowanie czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy zgodnie z zarządzeniem nr 0050.525.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 20.05.2013 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny
2013.02.27 18:28:57 Aktualizacja czynszu za dzierżawę zgodnie z zarządzeniem nr 0050.448.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 1.02.2013 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych na składowanie materiałów budowlanych (piasek, kruszywa), w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach
2013.01.03 22:25:42 Aktualizacja stawek podatków i opłat na 2013 rok oraz zmiana wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2012.12.14 21:01:54 Dodanie opłaty za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod zaplecze budowy zgodnie z zarządzeniem nr 0050.423.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.11.2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod zaplecze budowy
2012.11.09 20:26:39 Dodanie opłaty za dzierżawę gruntów przeznaczonych na dojazdy i dojścia do nieruchomości zgodnie z zarządzeniem nr 0050.401.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 24.10.2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na dojazdy i dojścia do nieruchomości
2012.02.20 18:36:01 Aktualizacja opłaty targowej
2012.02.14 19:46:20 Aktualizacja deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z uchwałą nr XVIII/139/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.01.2012 w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012.01.02 19:22:08 Aktualizacja czynszu za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem zgodnie z zarządzeniem nr 0050.223.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.11.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat; aktualizacja wysokości opłat i podatków lokalnych w roku 2012 oraz aktualizacja wzorów formularzy podatkowych zgodnie z uchwałą nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.11.2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011.12.23 21:03:13 Aktualizacja opłaty targowej zgodnie z uchwałą nr XV/115/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.11.2011 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru
2011.11.10 23:40:33 Aktualizacja opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z uchwałą nr XIV/99/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.10.2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny
2011.11.04 21:03:23 Aktualizacja opłaty targowej zgodnie z zarządzeniem nr 0050.199.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31.10.2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji i opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
2011.11.02 18:58:18 Aktualizacja podstawy prawnej w zwolnieniach z podatku od nieruchomości
2011.09.16 23:35:37 Aktualizacja opłat za umieszczenie reklamy na terenie miasta zgodnie z uchwałą nr XII/85/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.09.2011 w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne
2011.09.14 19:44:48 Aktualizacja podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą nr XII/79/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.09.2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 8 listopada 2010 r. nr LXX/465/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok; aktualizacja zwolnień podatkowych zgodnie z uchwałą nr XII/80/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.09.2011 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 8 listopada 2010 r. nr LXX/467/10 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny; zmiana wzorów formularzy podatkowych zgodnie z uchwałą nr XII/81/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.09.2011 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011.06.15 17:10:28 Aktualizacja opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z uchwałą nr X/60/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.05.2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011.05.23 19:26:01 Aktualizacja opłat za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z uchwałą nr VII/47/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2011 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny
2011.03.04 19:03:53 Aktualizacja stawek podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą nr VI/35/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 8 listopada 2010 r. nr LXX/465/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2011.01.14 19:54:32 Aktualizacja czynszu za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem zgodnie z zarządzeniami burmistrza miasta Lędziny nr 0151/11/10, 0151/12/10, 0151/14/10, 0151/15/10 z dnia 31.12.2010
2011.01.11 21:29:17 Aktualizacja opłaty targowej zgodnie z zarządzeniem nr 0151/8/10 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31.12.2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji i opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
2011.01.04 18:29:59 Aktualizacja stawek podatkowych na 2011 rok
2010.12.30 20:01:09 Aktualizacja stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z uchwałą nr LXIX/459/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.10.2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010.08.06 18:51:27 Aktualizacja czynszu za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem zgodnie z zarządzeniem nr 0151/861/10 burmistrza miasta Lędziny z dnia 3.08.2010 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lub dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rekreacyjne, m.in. urządzanie gier typu paintball, przydomowych placów zabaw, przydomowych boisk sportowych
2010.02.17 18:46:04 Aktualizacja wzorów formularzy na podatek od środków transportowych
2010.01.26 20:32:38 Zmiana numerów telefonów
2010.01.05 20:08:45 Aktualizacja podatków i opłat w 2010 roku
2009.08.17 21:27:46 Aktualizacja opłaty targowej zgodnie z zarządzeniem nr 0151/644/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.07.2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji i opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
2009.03.11 16:55:24 Aktualizacja opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z uchwałą nr XLI/289/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.01.2009
2009.02.17 20:15:24 Aktualizacja zwolnień w podatku od nieruchomości
2009.01.30 20:50:26 Aktualizacja podstawy prawnej zwolnień w podatku od nieruchomości oraz usunięcie opłaty od posiadania psów
2009.01.28 19:29:41 Aktualizacja wysokości czynszu za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem zgodnie z zarządzeniem nr 0151/497/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31.12.2008 w sprawie ustalenia wysokości opłat
2009.01.02 20:52:45 Aktualizacja wysokości podatków na rok 2009
2008.08.08 22:42:26 Aktualizacja druków informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2008.05.27 23:14:23 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2008.03.11 23:51:10 Aktualizacja wysokości opłat za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z uchwałą nr XXIV/159/2008 Rady Miasta Lędziny z dnia 8.02.2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny
2008.03.04 23:38:03 Aktualizacja wysokości opłat czynszu dzierżawnego grunty użytkowane rolniczo zgodnie z zarządzeniem nr 0151/239/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.01.2008 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/46/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.03.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat, tj. czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo
2008.01.14 19:18:57 Aktualizacja wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów na 2008 rok
2007.11.10 00:32:00 Aktualizacja wysokości opłat targowych zgodnie z zarządzeniem nr 0151/188/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 1.10.2007 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji i opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry oraz dodanie opłaty za dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rekreacyjne - urządzanie gier typu paintball zgodnie z zarządzeniem nr 0151/189/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 1.10.2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat
2007.10.24 19:21:13 Aktualizacja wysokości opłat targowych zgodnie z zarządzeniem nr 0151/166/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.08.2007 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwację i opłaty eksploatacyjnej na targowisku miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
2007.09.08 23:38:58 Aktualizacja wysokości opłat za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z uchwałą nr XI/76/2007 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2007
2007.08.17 18:46:21 Aktualizacja wysokości opłat za najem gruntu przeznaczonego na cele widowiskowo-rozrywkowe zgodnie z zarządzeniem nr 0151/149/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.07.2007
2007.07.16 19:13:49 Aktualizacja wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zgodnie z zarządzeniem nr XIII/96/2007 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.06.2007
2007.04.05 00:06:10 Aktualizacja wysokości opłat czynszowych zgodnie z zarządzeniem nr 0151/46/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.03.2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat
2007.01.04 20:21:31 Aktualizacja wysokości opłat i podatków lokalnych w roku 2007
2006.12.27 20:02:20 Aktualizacja wysokości czynszu za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem
2006.12.26 01:01:24 Zmiana nr pokoju osoby odpowiedzialnej za treść strony
2006.01.09 22:55:12 Aktualizacja wysokości opłat i wzorów formularzy na rok 2006
2005.07.25 23:30:20 Dodanie opłaty za zajęcie pasa drogowego
2005.06.24 21:13:41 Aktualizacja zwolnień z opłat czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo
2005.06.04 22:25:07 Aktualizacja wysokości opłat za umieszczenie reklamy na terenie miasta
2005.01.12 22:08:16 Aktualizacja wzorów formularzy w podatku od środków transportowych
2005.01.08 22:45:52 Aktualizacja wzorów formularzy oraz wysokości podatków i opłat w roku 2005
2004.01.17 19:14:58 Aktualizacja wysokości podatków i opłat w roku 2004
2004.01.05 02:59:40 Aktualizacja wysokości podatków i opłat w roku 2004
2003.11.27 23:33:54 Aktualizacja odsyłaczy tekstowych
2003.07.10 00:42:01 Udostępnienie strony

 

e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny