Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Samodzielne stanowiska
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2015.08.10 22:05:10 Zmiana nr pokoju Audytora Wewnętrznego (strona aktualna)
2015.06.02 19:01:10 Zmiana na stanowisku Audytora Wewnętrznego
2015.03.31 22:46:41 Zmiana na stanowisku Audytora Wewnętrznego
2014.12.30 23:35:08 Usunięcie Radcy Prawnego zgodnie z zarządzeniem nr 0050.17.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.12.2014 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2014.04.30 22:40:19 Dodanie Radcy Prawnego
2014.02.10 16:51:54 Usunięcie Doradcy ds. Promocji Miasta i Współpracy z Przedsiębiorcami zgodnie z  zarządzeniem nr 0050.658.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.01.2014 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2014.02.03 19:15:56 Zmiana na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2014.01.03 20:59:30 Zmiana na stanowiskach Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Doradcy ds. Promocji Miasta i Współpracy z Przedsiębiorcami
2013.07.15 22:14:07 Usunięcie Doradcy ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej i Inspektora ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych oraz dodanie Głównego Specjalisty ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych zgodnie z zarządzeniem nr 0050.544.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.06.2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2013.06.21 22:11:23 Zmiana na stanowisku Doradcy ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
2013.04.19 23:30:59 Zmiana pomieszczeń Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Doradcy ds. Promocji Miasta i Współpracy z Przedsiębiorcami
2013.03.13 19:04:22 Zmiana pomieszczeń Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Audytora Wewnętrznego, Doradcy ds. Promocji Miasta i Współpracy z Przedsiębiorcami
2013.01.04 21:29:36 Zmiana godzin pracy samodzielnych stanowisk
2012.08.31 19:16:29 Aktualizacja danych Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2012.01.20 23:34:22 Aktualizacja kompetencji na stanowisku Doradca ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej; usunięcie: Głównego Specjalisty ds. Prawnych, Samodzielnego Inspektora ds. Windykacji Należności, Specjalisty ds. Programu Likwidacji Niskiej Emisji zgodnie z zarządzeniem nr 0050.241.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.12.2011 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2011.10.20 23:00:13 Zmiana danych na stanowisku Doradca ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
2011.09.16 23:35:37 Zmiana nazwy stanowiska "Doradca ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej" i kompetencji oraz dodanie nowego stanowiska "Doradcy ds. Promocji Miasta i Współpracy z Przedsiębiorcami" zgodnie z zarządzeniem nr 0050.140.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.07.2011 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2011.02.04 18:56:18 Zmiana pokoi: Inspektora ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych, Samodzielnego Inspektora ds. Windykacji Należności; Audytora Wewnętrznego, Głównego Specjalisty ds. Prawnych; zmiana osoby i pomieszczeń Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2010.03.16 21:02:14 Dodanie Specjalisty ds. Programu Likwidacji Niskiej Emisji i wakatu na stanowisku Inspektora ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
2010.01.26 20:32:38 Zmiana numerów telefonów
2009.10.12 18:07:42 Zmiana nazwy stanowiska audytora wewnętrznego i jego kompetencji
2009.09.07 20:20:49 Zmiana godzin urzędowania
2008.12.12 22:13:35 Zmiana osoby na stanowisku Główny Specjalista ds. Prawnych
2008.12.09 01:41:55 Dodanie Inspektora ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych zgodnie z zarządzeniem nr 0151/420/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.10.2008 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2008.05.27 23:14:23 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2008.04.02 22:48:40 Usunięcie Radcy prawnego i zmiana danych Samodzielnego Inspektora ds. Windykacji Należności
2007.12.12 01:35:33 Usunięcie Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
2007.11.05 23:12:49 Aktualizacja zadań na stanowisku Samodzielnego Inspektora ds. Windykacji Należności zgodnie z zarządzeniem nr 0151/183/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.09.2007 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2007.07.20 20:42:58 Aktualizacja osób na stanowiskach: Samodzielnego Inspektora ds. Windykacji Należności oraz Radcy Prawnego
2007.05.02 22:51:06 Aktualizacja siedziby Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego, Głównego Specjalisty ds. Kontroli, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Radcy Prawnego, Głównego Specjalisty ds. Prawnych (dodatkowo zmiana osoby)
2007.04.13 21:21:04 Aktualizacja stanowiska - Głównego Specjalisty ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
2007.03.20 22:50:45 Dodanie Samodzielnego Inspektora ds. Windykacji Należności zgodnie z zarządzeniem nr 0151/8/06 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.12.2006 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2007.03.06 22:16:25 Dodanie nr pokoju Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
2006.12.26 01:01:26 Zmiana nr pokoju osoby odpowiedzialnej za treść strony
2006.09.07 21:53:42 Aktualizacja stanowiska Głównego Specjalisty ds. Kontroli
2006.05.16 22:49:25 Dodanie stanowiska Głównego Specjalisty ds. Prawnych
2005.12.06 21:15:36 Wprowadzenie zmian zgodnie z zarządzeniem nr 0151/600/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.10.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2005.04.02 21:46:41 Zmiana siedziby Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
2004.11.11 22:24:14 Aktualizacja godzin urzędowania
2004.07.18 02:32:43 Dodanie stanowiska Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
2003.11.27 23:33:54 Aktualizacja odsyłaczy tekstowych
2003.07.24 21:17:33 Aktualizacja numerów pokoi
2003.07.10 00:42:01 Udostępnienie strony

 

e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny