Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Struktura Urzędu Miasta
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2015.08.10 22:05:10 Aktualizacja struktury zgodnie z zarządzeniem nr 0050.177.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.07.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Lędzinach (strona aktualna)
2015.01.28 23:45:50 Aktualizacja struktury zgodnie z zarządzeniem nr 0050.37.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.01.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2015.01.27 21:23:55 Aktualizacja struktury zgodnie z zarządzeniem nr 0050.33.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.01.2015 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2015.01.02 20:20:35 Zmiana nazwy jednostki z: "Targowisko Miejskie" na: "Miejski Zarząd Budynków" zgodnie z uchwałą nr LI/414/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach wraz z późniejszymi zmianami
2014.12.30 23:35:08 Aktualizacja struktury organizacyjnej Urzędu zgodnie z zarządzeniem nr 0050.17.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.12.2014 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2014.04.30 22:40:19 Aktualizacja odsyłaczy tekstowych
2014.02.10 16:51:54 Aktualizacja struktury urzędu zgodnie z zarządzeniem nr 0050.658.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.01.2014 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2013.07.15 22:14:07 Aktualizacja struktury urzędu zgodnie z zarządzeniem nr 0050.544.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.06.2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2013.03.13 19:04:23 Aktualizacja odsyłaczy tekstowych
2012.01.20 23:34:22 Aktualizacja struktury UM zgodnie z zarządzeniem nr 0050.241.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.12.2011 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2011.09.16 23:35:37 Aktualizacja struktury UM zgodnie z zarządzeniem nr 0050.140.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.07.2011 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2011.04.22 23:00:55 Aktualizacja struktury UM zgodnie z zarządzeniem nr 0050.65.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.03.2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2011.02.04 18:56:18 Aktualizacja struktury UM zgodnie z zarządzeniem nr nr 0151/924/10 burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.12.2010 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2010.03.16 21:02:14 Aktualizacja struktury UM zgodnie z zarządzeniem nr 0151/735/10 burmistrza miasta Lędziny z dnia 1.02.2010 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2010.01.26 20:32:39 Zmiana numerów telefonów
2009.10.12 18:07:42 Zmiana nazwy stanowiska z Głównego Specjalisty ds. Kontroli  na Audytora Wewnętrznego
2009.02.25 19:13:45 Zmiana nazwy jednostki z Kuchni Miejskiej na Targowisko Miejskie
2008.12.09 01:41:56 Zmiana struktury zgodnie z zarządzeniem nr 0151/420/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.10.2008 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2008.05.27 23:14:23 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2008.05.15 23:16:18 Aktualizacja struktury Urzędu Miasta zgodnie z zarządzeniem nr 0151/245/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 6.02.2008
2008.04.02 22:48:40 Aktualizacja odsyłaczy tekstowych
2007.12.12 01:35:37 Aktualizacja struktury organizacyjnej zgodnie z zarządzeniem nr 0151/183/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.09.2007 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny oraz zarządzeniem nr 0151/212/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.11.2007 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lędziny stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny
2007.04.13 21:21:09 Aktualizacja stanowiska - Głównego Specjalisty ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
2007.03.20 22:50:54 Aktualizacja struktury zgodnie z zarządzeniem nr 0151/8/06 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.12.2006 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny oraz zarządzeniem nr 0151/47/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.03.2007 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lędziny stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny
2006.12.26 01:01:29 Zmiana nr pokoju osoby odpowiedzialnej za treść strony
2006.09.07 21:53:46 Aktualizacja stanowiska Głównego Specjalisty ds. Kontroli
2006.06.19 20:56:44 Aktualizacja struktury Urzędu Miasta zgodnie z zarządzeniem nr 0151/731/06 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.04.2006 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2006.05.16 22:49:29 Dodanie Zakładu Usług Komunalnych i Głównego Specjalisty ds. Prawnych oraz usunięcie Miejskiego Zarządu Edukacji
2005.12.06 21:15:43 Wprowadzenie zmian zgodnie z zarządzeniem nr 0151/600/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.10.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2005.01.20 21:36:12 Dodanie Zespołu ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem
2004.07.18 02:32:46 Dodanie stanowiska Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
2004.01.05 02:59:41 Zmiana nazwy Wydziału Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
2003.07.10 00:42:01 Udostępnienie strony

 

e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny