Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Informacje nieudostępniane
Mapa serwisu
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn jest tworzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.) i rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10, poz. 68). Do opracowania własnych stron Biuletynu zobowiązane zostały także jednostki samorządu terytorialnego, do których zalicza się gmina miejska Lędziny.

Biuletyn Informacji Publicznej wdrożony został w trzech etapach, których terminy zostały ustalone na 1 lipca 2003, 1 stycznia 2004 i 1 stycznia 2005. Gmina miejska Lędziny za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej udostępniła przede wszystkim informacje publiczne o sobie i swoich jednostkach organizacyjnych, tzn. statusie i formie prawnej, strukturze organizacyjnej, majątku, zadaniach, kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych archiwach, rejestrach i ewidencjach, procedurach prawnych itp. Od 1 stycznia 2004 roku udostępniane są na bieżąco informacje publiczne o:

 • zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
 • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 • stanie przyjmowanych spraw,
 • przebiegu i efektach kontroli oraz wystąpieniach, stanowiskach, wnioskach i opiniach podmiotów ją przeprowadzających,
 • wystąpieniach i ocenach dokonywanych przez organy samorządowe,
 • stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych.

Od 1 stycznia 2005 roku publikowane są informacje o majątku publicznym, w tym o:

 • majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,
 • majątku podmiotów, reprezentujących inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
 • długu publicznym,
 • pomocy publicznej,
 • ciężarach publicznych.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy miejskiej Lędziny, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej, a szczegółowy opis sposobu ich udostępnienia został zamieszczony na oddzielnej stronie Biuletynu.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady obowiązujące w Urzędzie Miasta Lędziny przy udostępnianiu informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania:

 • ponowne wykorzystanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lędziny jest bezpłatne,
 • podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia poprzez wskazanie strony, z której informacje zostały pozyskane oraz podania daty ich wytworzenia lub pozyskania,
 • podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania zobowiązany jest do wskazania tego faktu,
 • Urząd Miasta Lędziny nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę (np. danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, prawa prywatności) jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem, wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej,
 • w przypadku udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania na wniosek ewentualne zasady ich powtórnego wykorzystanie będą określane indywidualnie.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można pobrać bezpośrednio w formacie Format PDF PDF (425 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.19
Data udostępnienia: 2015.03.19 19:27:08
Liczba odwiedzin strony: 341573 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 12:14:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny