Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCLXXVI/01/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2002 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej w celu wykonywania zadań własnych gminy, zadań własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) oraz art. 46 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 29.11.1990 o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 62 poz. 718) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, Rada Miasta postanawia:

  1. W razie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielić upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Społecznych, a pod jego nieobecność, Specjaliście ds. Obsługi Klienta do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy, zadań własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie.

Traci moc pkt 2 uchwały nr CCXXXVIII/08/01 Rady Miasta z dnia 30.08.2001 r.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.01.31
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:01
Liczba odwiedzin strony: 1088 (ostatnie odwiedziny 2020.06.28 21:26:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny