Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Biuro Rady Miasta
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 131, (32) 216 65 06
e-mail: biuro-rady@ledziny.pl, rada.miasta@ledziny.pl
kierownik: mgr Mariola Kaiser
godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Do głównych zadań realizowanych przez Biuro Rady Miasta należy:

 • prowadzenie sekretariatu Rady Miasta,
 • obsługa sesji Rady Miasta oraz posiedzeń komisji stałych i doraźnych,
 • zawiadamianie radnych i ich zakładów pracy, a także gości zaproszonych o terminie posiedzeń Rady Miasta i komisji problemowych,
 • przekazywanie radnym niezbędnych materiałów na sesję,
 • sporządzanie odpisów postanowień, uchwał, wniosków oraz przekazywanie ich zainteresowanym jednostkom,
 • koordynowanie pracy radnych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
 • rozliczanie delegacji, diet i kosztów podróży radnych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Rady Miasta,
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady Miasta, wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków radnych,
 • przyjmowanie i prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta,
 • koordynacja prawidłowości składania oświadczeń majątkowych radnych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Rady Miasta mających na celu sprawne działanie Rady,
 • organizowanie całokształtu prac związanych z wyborem ławników do sądów,
 • przygotowywanie aktów prawnych oraz ich przekazywanie do ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.07.15
Data udostępnienia: 2013.07.15 22:14:07
Liczba odwiedzin strony: 6916 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 09:23:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny