Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCLXXVII/01/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2002 w sprawie zmiany uchwały nr CCLXV/11/01 z dnia 22.11.2001 dotyczącej wysokości opłat administracyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) w związku z art. 3 ust. 1 pkt B ustawy z dnia 14.12.2001 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 1 poz. 2 z 2002 r.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20.07.2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62 poz. 718) Rada Miasta postanawia:

  1. W uchwale CCLXV/11/01 w punkcie 1. uchylić podpunkt a i b.
  2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 23.01.2002 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.01.31
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:01
Liczba odwiedzin strony: 995 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:37:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny