Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCLXXXV/04/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 4.04.2002 w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego długoterminowego z Banku Ochrony środowiska SA w Warszawie Oddział w Katowicach 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta postanawia:

  1. Zaciągnąć z Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Odział w Katowicach kredyt preferencyjny długoterminowy w wysokości do 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy PLN) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Gwarków".
  2. Spłata kredytu będzie dokonana ze środków budżetowych - podatki i opłaty lokalne.
  3. Upoważnia się Zarząd Miasta do negocjowania warunków i okresu spłaty kredytu z terminem nie dłuższym jak 6 lat.
  4. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel "in blanco".

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.04
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:02
Liczba odwiedzin strony: 986 (ostatnie odwiedziny 2020.06.27 18:43:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny