Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCLXXXVII/04/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 4.04.2002 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), Rada Miasta postanawia:

  1. Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę + 1 014 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CCLXXXVII/04/02

Zmiany wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
     

WYDATKI

   
600     Transport i łączność 100 000  
  60016   Drogi publiczne gminne 100 000  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - parking przy ul. Lędzińskiej 100 000  
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 000  
  75403   Jednostki terenowe Policji 200 000  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja pomieszczeń dla Powiatowej Komendy Policji w Lędzinach 200 000  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 714 000 1 014 000
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 714 000 1 014 000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oczyszczalni ścieków w Hołdunowie   100 000
   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kolektora sanitarnego od ul. Mickiewicza do ul. Gwarków   914 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Gwarków 714 000  
      RAZEM WYDATKI 1 014 000 1 014 000

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.04
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:03
Liczba odwiedzin strony: 976 (ostatnie odwiedziny 2020.06.27 18:43:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny