Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCCI/05/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2002 w sprawie zmiany uchwały nr CLXXVIII/12/2000 z dnia 28.12.2000 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84), Rada Miasta postanawia:

  1. W uchwale Rady Miejskiej w Lędzinach nr CLXXVIII/12/2000 z dnia 28.12.2000 roku w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej pkt III otrzymuje następujące brzmienie: "Zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa, ustalając inkasentem Miejski Klub Sportowy "Lędziny" w Lędzinach z wynagrodzeniem 39% od pobranych kwot opłaty targowej".

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr CCXII/05/01 z dnia 31 maja 2001.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.05.29
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:05
Liczba odwiedzin strony: 1064 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:40:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny