Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCXCIX/05/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2002 w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego na rok 2003

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591), Rada Miasta postanawia:

  1. Zatwierdzić plan inwestycyjny na rok 2003 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CCXCIX/05/02

Plan inwestycyjny na 2003 rok w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Kwota 
700     Gospodarka mieszkaniowa 349 000
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 349 000
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- wykup gruntów pod przedsięwzięcia gospodarcze
- wykup gruntów pod drogami
349 000
299 000
50 000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 860 000
  75403   Jednostki terenowe Policji 800 000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- adaptacja pomieszczeń dla Powiatowej Komendy
Policji w Lędzinach
800 000
800 000

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.05.29
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:05
Liczba odwiedzin strony: 1092 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:41:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny