Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCXCV/05/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2002 w sprawie zamiany gruntów

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. nr 46 poz. 543), Rada Miasta postanawia:

  1. Wyrazić zgodę na zamianę działki nr 615/32 o pow. 4 006 m2, zapisanej w KW 1675 SR Tychy, położonej w Lędzinach, przy drodze krajowej nr 1, będącej własnością prywatną, na działkę gminy nr 832/51 o pow. 1 241 m2, zapisaną w KW 18576 SR Tychy, położoną w Lędzinach przy ul. Ułańskiej.
  2. Uchylić uchwałę Rady Miejskiej nr CXLI/08/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Lędzinach przy drodze krajowej nr 15, w części dotyczącej działki nr 615/32 położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, km 1.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.05.29
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:05
Liczba odwiedzin strony: 987 (ostatnie odwiedziny 2020.06.27 20:33:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny