Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCXCVI/05/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2002 w sprawie zmiany uchwały nr CLXXVII/12/2000 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2000 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich przyznawania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591) oraz art. 17, art. 18 ust. 3 art. 41 ustawy z 29.11.1990 r o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64/1998 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta postanawia:

  1. W uchwale nr CLXXVII/12/2000 Rady Miasta w Lędzinach z 28.12.2000 r wprowadza się następujące zmiany:
    1.  załącznik nr 1 do uchwały - tabela nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Dochód na osobę w rodzinie
zgodnie z art. 4 ustawy
o pomocy społecznej w [%]
Wysokość odpłatności w [%]
liczona od ceny usługi
Osoby samotnie
gospodarujące 
Osoby w gospodarstwach
wieloosobowych
do 100 bezpłatnie bezpłatnie
101-150 5 15
151-200 10 30
201-250 15 40
251-300 20 50
301-350 30 70
351-400 40 90
401-500 50 100
powyżej 500 100 100

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.05.29
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:05
Liczba odwiedzin strony: 1028 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:41:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny