Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCCII/06/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2002 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w Lędzinach przy ul. Fredry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. nr 46 poz. 543), Rada Miasta postanawia:

  1. Wyrazić zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Fredry, tj. działek oznaczonych numerami: 2855/414 o pow. 103 m2, 2856/414 o pow. 101 m2, 2858/414 o pow.97 m2, 2859/414 o pow. 115 m2, 2861/414 o pow. 116 m2, zabudowanych pawilonami handlowymi.
    Powyższe działki stanowią własność gminy Lędziny i zapisane są w KW 19070 Sądu Rejonowego w Tychach.
    Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na rzecz właścicieli powyższych pawilonów.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.06.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:05
Liczba odwiedzin strony: 1020 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:42:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny