Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCCVI/06/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2002 w sprawie przejęcia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych przez Gminę Lędziny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29.11.1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. nr 2, poz. 5 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z 5.06.1998 r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 80 poz. 872 z późn. zm.) a także art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta postanawia:

 1. Przejmuje się zadania dotyczące zagadnień paszportowych w zakresie:
  1. przyjmowanie podań-kwestionariuszy paszportowych dot. wydania paszportu,
  2. wydawanie wnioskodawcom paszportów za potwierdzeniem,
  3. przyjmowanie unieważnionych paszportów,
  4. odbieranie od wnioskodawców oświadczeń o okolicznościach utraty ważnego paszportu w trybie art. 233 kodeksu karnego i art. 86 kodeksu postępowania administracyjnego,
  5. przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty paszportowej lub innych poniesionych kosztów podróży w wypadku unieważnienia paszportu oraz nadpłaconych przez wnioskodawcę pieniędzy,
  6. prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie paszportu,
  7. prowadzenie ewidencji paszportów doręczonych wnioskodawcom na zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Miasta Lędziny.
 2. Zadanie wykonywane będzie nieodpłatnie.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.06.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:06
Liczba odwiedzin strony: 986 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:42:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny