Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCCXXV/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2002 w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych, złom pochodzący z infrastruktury komunalnej oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie Gminy Lędziny

Na podstawie art.7 ust 1 pkt 14, art. 40 ust. 3 i 4, art 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.09.1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. z 1997 r. nr 124 poz. 794), Rada Miasta postanawia:

  1. Wprowadzić w punktach skupu złom na terenie miasta Lędziny obowiązek prowadzenia rejestrów i rejestrowania transakcji skupu złomu metali nieżelaznych, złomu stanowiącego elementy infrastruktury komunalnej (wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, drogowej oraz małej architektury), zawierających:
    1. tożsamość osób dostarczających złom,
    2. ilość i rodzaj dostarczanego złomu,
    3. oświadczenie zbywcy o źródle pochodzenia złomu.
  2. Rejestry, o których mowa w pkt 1 należy prowadzić z zachowaniem ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
  3. Naruszenie przepisów niniejszej uchwały podlega karze grzywny do 500 zł.
  4. Upoważnić funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Lędzinach do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszej uchwały, a w razie stwierdzenia jej naruszenia, do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu w miejscach publicznych i wszystkich składnicach złomu na terenie miasta Lędziny i wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty jej ogłoszenia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.09.26
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:10
Liczba odwiedzin strony: 1056 (ostatnie odwiedziny 2020.07.03 20:15:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny