Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCCXXVI/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2002 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr CXLV/08/2000 z dnia 31.08.2000 r w sprawie określenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lędziny mgr inż. Mariusza Żołny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) w związku z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2000 r., nr 61 poz. 707 z póź .zm.), Rada Miasta postanawia:

  1. Dokonać zmian w uchwale Rady Miasta nr CXLV/08/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie określenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lędziny mgr inż. Mariusza Żołny w następujący sposób:
    1. ppkt 3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
      "dodatek specjalny 40% na okres do dnia objęcia obowiązków przez Burmistrza IV kadencji".

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.09.26
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:10
Liczba odwiedzin strony: 1061 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:46:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny