Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCCXXVIII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2002 w sprawie zmiany w uchwale nr CCLXXXV/04/02 z dnia 4.04.2002 Rady Miasta dotyczącej zaciągnięcia kredytu preferencyjnego długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie o/ w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) oraz art. 48 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm), Rada Miasta postanawia:

  1. Zmienić pkt 1 uchwały nr CCLXXXV/04/02 z dnia 4.04.2002, który otrzymuje brzmienie:
    "Zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział Katowice kredyty preferencyjne długoterminowe w wysokości 560 000,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza, ul. Gwarków".
  2. Zmienić pkt 3 uchwały wymienionej w pkt.1, który otrzymuje brzmienie:
    "Upoważnia się Zarząd Miasta do negocjowania warunków i okresu spłaty kredytów z terminem nie dłuższym niż 3 lata".
  3. Pozostałe punkty wymienionej wcześniej uchwały pozostają bez zmian.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.09.26
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:11
Liczba odwiedzin strony: 1013 (ostatnie odwiedziny 2020.07.01 22:31:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny