Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr XI/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 12.12.2002 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, ich poboru oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), oraz art. 19 pkt. 1 lit. "a", pkt. 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

  1. Wysokość stawek opłaty targowej dziennej w dni targowe i nietargowe na targowiskach miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3.
  2. Pobór opłaty w drodze inkasa, ustalając inkasentem Miejski Klub Sportowy "Lędziny" w Lędzinach z wynagrodzeniem 39% od pobranych kwot opłaty targowej.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

Traci moc uchwała nr LVIII/06/99 z dnia 24.06.1999 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej ze zmianami wynikającymi z uchwał: nr CLXXVIII/12/2000 z dnia 28.12.2000 r., nr CCCI/05/02 z dnia 29.05.2002 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/12/02

Stawki dziennej opłaty targowej pobierane na targowiskach miasta w dni targowe (czwartek, sobota)

Lp. Wyszczególnienie Wysokość stawki dziennej
opłaty targowej [w zł]
1 Przy sprzedaży małych ilości warzyw, jagód, kwiatów, owoców (od osoby) 6,00
2 Przy sprzedaży obnośnej, względnie od stolika turystycznego 9,00
3 Przy sprzedaży ze straganu 14,00
4 Przy sprzedaży z samochodu do 2,5 t i innych pojazdów (od pojazdu) 16,00
5 Przy sprzedaży z samochodu od 2,5 - 6 t (od pojazdu) 25,00
6 Przy sprzedaży z samochodu powyżej 6 t (od pojazdu) 30,00
7 Przy sprzedaży z przyczepy campingowej 20,00
8 Przy sprzedaży rzeczy używanych za 1 m2 straganu 1,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/12/02

Stawki dziennej opłaty targowej pobierane na targowiskach miasta w dni nietargowe (poniedziałek, wtorek, środa, piątek)

Lp. Wyszczególnienie Wysokość stawki dziennej
opłaty targowej [w zł]
1 Przy sprzedaży małych ilości warzyw, jagód, kwiatów, owoców (od osoby) 3,00
2 Przy sprzedaży obnośnej, względnie od stolika turystycznego 4,50
3 Przy sprzedaży ze straganu 7,00
4 Przy sprzedaży z samochodu do 2,5 t i innych pojazdów (od pojazdu) 8,00
5 Przy sprzedaży z samochodu od 2,5 - 6 t (od pojazdu) 12,50
6 Przy sprzedaży z samochodu powyżej 6 t (od pojazdu) 15,00
7 Przy sprzedaży z przyczepy campingowej 10,00
8 Przy sprzedaży rzeczy używanych za 1 m2 straganu 0,50

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/12/02

Stawki dziennej opłaty targowej pobierane przy cmentarzach – w obrębie ulic: Lewandowskiej, Ruberga, Storczyków, Zabytkowej

Lp. Wyszczególnienie Wysokość stawki dziennej
opłaty targowej [w zł]
1 Przy sprzedaży kwiatów ciętych 6,00
2 Przy sprzedaży kwiatów szklarniowych, zniczy, wieńców 18,00

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.12.12
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:16
Liczba odwiedzin strony: 1152 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:48:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny