Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr XII/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 12.12.2002 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. ustawy o finansach (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), Rada Miasta postanawia:

  1.  Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę + 83 323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dokonać zmian wydatków budżetowych o kwotę per saldo + 83 323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/12/02

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
     

DOCHODY

   
758     Różne rozliczenia 67 823  
  75805   Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 67 823  
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 67 823  
851     Ochrona zdrowia 15 000  
  85121   Lecznictwo ambulatoryjne 15 000  
  633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 15 000  
853     Opieka społeczna 500  
  85395   Pozostała działalność 500  
  096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500  
      OGÓŁEM DOCHODY 83 323  

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/12/02

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
     

WYDATKI

   
600      Transport i łączność  84 823  
   60016   Drogi publiczne gminne 84 823  
  4270 Zakup usług remontowych 32 000  
4300 Zakup usług pozostałych 52 823  
851     Ochrona zdrowia 30 000  
  85195   Pozostała działalność 30 000  
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup środków trwałych
15 000  
6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 15 000  
853     Opieka społeczna 500 47 000
  85315   Dodatki mieszkaniowe   47 000
  3110 Świadczenia społeczne   47 000
85395   Pozostała działalność 500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000  
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 000  
  4270 Zakup usług remontowych 15 000  
      OGÓŁEM WYDATKI 130 323 47 000
      PER SALDO WYDATKÓW 83 323  

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.12.12
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:16
Liczba odwiedzin strony: 1064 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:48:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny