Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr XIII/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 12.12.2002 w sprawie upoważnienia burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań obciążających budżet miasta Lędziny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), oraz art. 73 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 119 poz. 773 z 1998 r. z późn. zm.), Rada Miasta postanawia:

 1. Upoważnić burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań na wydatki na okres do 31.12.2005 r. jednorazowo do kwoty 500 000 zł:
  1. utrzymania komunikacji zbiorowej,
  2. utrzymania zieleni w mieście,
  3. dostawy energii, wody, gazu,
  4. usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
  5. konserwacji i odbudowy rowów przydrożnych,
  6. letniego i zimowego utrzymania dróg,
  7. udostępnienia licencji na użytkowanie oprogramowania,
  8. konserwacji i usług bhp, p.poż. i pozostałych,
  9. wydawania gazety lokalnej,
  10. świadczenia usług opiekuńczych,
  11. żywienia dzieci w szkołach i podopiecznych w MOPS,
  12. administrowania budynkami komunalnymi,
  13. prac fotograficzno-filmowych,
  14. utrzymania czystości i segregacji odpadów komunalnych,
  15. remontów dróg, chodników oraz budynków komunalnych,
  16. inwestycje.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.12.12
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:16
Liczba odwiedzin strony: 1057 (ostatnie odwiedziny 2020.07.08 19:23:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny