Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr XV/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 12.12.2002 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Lędziny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r. (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z 2001 r.), Rada Miasta postanawia:

  1. Odmówić zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zaproponowanej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach z uwagi na niekompletność złożonego wniosku. Przedłożony wniosek nie zawiera planu modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie gminy Lędziny. Wobec powyższego złożony wniosek nie spełnia wymogów art. 24 ust. 4 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Plan ten winien zostać opracowany zgodnie z wymogami ustawy przez wnioskodawcę, a następnie przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Miasta Lędziny. Brak powyższego planu uniemożliwia sprawdzenia i weryfikacji taryfy.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.12.12
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:16
Liczba odwiedzin strony: 1114 (ostatnie odwiedziny 2020.07.08 05:37:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny