Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr XXII/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2002 w sprawie zmiany przeznaczenia kredytu z BOŚ SA O/Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), Rada Miasta postanawia:

  1. Dokonać zmiany przeznaczenia części kredytu w kwocie 500 000 zł zaciągniętego w dniu 04.01.2002 r. w BOŚ SA O/Katowice na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy.
  2. Wyrazić zgodę na przesunięcie terminu spłaty części kredytu o której mowa w punkcie 1 do 31.12.2003 r.
  3. Spłata kredytu dokonana będzie ze środków budżetowych - podatki i opłaty lokalne.
  4. Upoważnia się burmistrza miasta do negocjowania warunków spłaty kwoty kredytu,
    o której mowa w niniejszej uchwale.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.12.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:19
Liczba odwiedzin strony: 1043 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:51:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny