Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr XXIII/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2002 w sprawie ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomościach będących własnością gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 65 ustawy z dnia 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. nr 19 poz. 147 z póź. zm.), Rada Miasta postanawia:

  1. Wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości:
    1. zapisanej w KW 35768 położonej w Lędzinach przy ul. Pokoju 106, działka 1505/47 o powierzchni 0,8742 ha zabudowanej budynkiem Domu Górnika nr 1 o powierzchni użytkowej 2 925 m2 i kubaturze 12 629 m3 o wartości 1 500 000,00 zł,
    2. zapisanej w KW 35216 położonej w Lędzinach przy ul. Kolonia Piast 5, działka 2287/138 o powierzchni 0,0466 ha zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 508 m2 i kubaturze 1 495 m3 o wartości 865 150,00 zł,

    hipoteką umowną w celu zabezpieczenia kredytu krótkoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami, który zostanie zaciągnięty w roku 2003 r.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.12.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:19
Liczba odwiedzin strony: 1011 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:51:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny