Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LIII/346/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.08.2006 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/294/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.02.2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XLV/294/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.02.2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lędziny w następujący sposób:

  1. §1 otrzymuje brzmienie: "Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.",
  2. w §2 uchyla się pkt c, d, e, f, g, h, i, j, l,
  3. w §3 uchyla się ust. 7,
  4. w §4 uchyla się ust. 2,
  5. w §11 uchyla się ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4,
  6. w §23 uchyla się ust. 2,
  7. w §28 uchyla się ust. 6,
  8. w §31 uchyla się ust. 2, ust. 3, ust. 4,
  9. w §34 uchyla się ust. 1 i ust. 2,
  10. w §37 uchyla się ust. 1 i ust. 2.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:17
Liczba odwiedzin strony: 1004 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 01:47:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny