Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LIV/352/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.09.2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę + 35 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę per saldo - 2 115 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Dokonać zmiany w przychodach o kwotę - 2 150 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Dokonać zmiany w wydatkach GFOŚiGW o kwotę ± 159 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

Dokonać zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Lędziny na lata 2006-2007, którego ujednoliconą wersję stanowi załącznik nr 5.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/352/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (25 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/352/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/352/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (24 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIV/352/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIV/352/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (56 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:18
Liczba odwiedzin strony: 1069 (ostatnie odwiedziny 2020.07.08 22:34:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny