Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LIV/354/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.09.2006 w sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach środków trwałych stanowiących własność gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" oraz "g" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" w Lędzinach środki trwałe stanowiące własność gminy Lędziny tj.:

  1. nieruchomość położoną w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Oficerskiej, oznaczoną działkami nr 1284/106 o pow. 9 528 m2, 1285/106 o pow. 1 ha 5 066 m2, 1633/101 o pow. 5 430 m2, 1634/93 o pow. 4 644 m2, 1635/107 o pow. 1 562 m2 oraz w obrębie Smardzowice oznaczoną działkami nr 270/76 o pow. 639 m2, 271/76 o pow. 1 249 m2, dla których urządzono księgę wieczystą nr 47926 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tychach zagospodarowaną oczyszczalnią ścieków w Lędzinach,
  2. budynki i budowle trwale związane z nieruchomością opisaną w pkt 1 o łącznej wartości 4 667 989,00 zł,
  3. sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, związanej z oczyszczalnią ścieków o łącznej wartości 1 529 859,00 zł,
  4. maszyny, urządzenia i wyposażenie oczyszczalni o łącznej wartości 67 658,00 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:18
Liczba odwiedzin strony: 971 (ostatnie odwiedziny 2020.06.30 09:16:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny