Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LIV/355/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.09.2006 w sprawie zmiany uchwały nr CIV/01/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, zmienionej uchwałą nr XXIII/125/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz uchwałą nr LII/334/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. nr 64 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W załączniku nr 1 do uchwały nr CIV/01/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zmienionej uchwałą nr XXIII/125/2004 oraz uchwałą nr LII/334/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 r., §4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  1. "Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:18
Liczba odwiedzin strony: 941 (ostatnie odwiedziny 2020.06.30 09:16:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny