Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LIV/357/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na realizację Kompleksowego programu promocji zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach pn. "Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu" oraz zgłoszenie Programu do współfinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 oraz pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na:

 1. realizację Kompleksowego programu promocji zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach pn. "Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu" - całkowita wartość zadania wynosi: 6 506 147,93 zł brutto;
 2. okres realizacji zadania obejmuje lata 2007-2011;
 3. zgłoszenie zadania, o którym mowa w pkt 1, do współfinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG ;
 4. zaangażowanie własnych środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1, w wysokości:
  • 2007 r. - 276 303,65 zł,
  • 2008 r. - 424 931,04 zł,
  • 2009 r. - 126 875,70 zł,
  • 2010 r. - 112 404,60 zł,
  • 2011 r. - 35 407,20 zł

  razem: 975 922,19 zł.

§2

Zobowiązanie określone w §1 zostanie pokryte:

 1. wkład własny na realizację zadania w wysokości 975 922,19 zł brutto (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote, dziewiętnaście groszy),
 2. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości 5 530 225,74 zł brutto (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych, siedemdziesiąt cztery grosze).

§3

Wyrazić zgodę na udzielenie zabezpieczenia realizacji projektu w postaci weksla in blanco z deklaracją wekslową.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:18
Liczba odwiedzin strony: 902 (ostatnie odwiedziny 2020.06.30 09:16:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny