Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LV/373/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.10.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na przejęcie od Skarbu Państwa poniższych nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy.

  1. Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego Domu Górnika w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47:
    • nr 2191/160 o pow. 1 020 m2,
    • nr 2193/161 o pow. 207 m2,
    • nr 2195/160 o pow. 1 395 m2,

    o łącznej powierzchni 2 622 m2.

  2. Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego Domu Górnika nr 4 położona w Lędzinach przy ul. Pokoju oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2427/77, 2332/76, 2349/77, 2358/77 o łącznej powierzchni 4 210 m2.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:19
Liczba odwiedzin strony: 1021 (ostatnie odwiedziny 2020.07.04 10:12:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny