Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr IV/18/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przyjętego uchwałą nr XLV Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. MZOZ w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 nr 91 poz. 408 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić zmianę w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, przyjętą uchwałą nr XLV z dnia 8.11.2006 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. MZOZ w Lędzinach (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), w następującym brzmieniu:

  1. w załączniku nr 1 w §7 ust. 4 dodaje się wyrazy: "i społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych",
  2. w zał. nr 2 w pkt. 2 wyrazy "Szkoła Podstawowa nr 4 Lędziny, ul. Goławiecka 36" zastępuje się wyrazami "Zespół Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:21
Liczba odwiedzin strony: 949 (ostatnie odwiedziny 2020.06.28 18:26:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny