Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr IV/21/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2006 w sprawie zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Lędziny a gminą Tychy w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez gminę Tychy na każdego ucznia mieszkańca gminy Lędziny, uczęszczającego do przedszkola publicznego lub przedszkola niepublicznego na terenie gminy Tychy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 90 ust. 2b i 2c ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Lędziny a gminą Tychy w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez gminę Tychy na każdego ucznia mieszkańca gminy Lędziny uczęszczającego do przedszkola publicznego lub przedszkola niepublicznego na terenie gminy Tychy.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:21
Liczba odwiedzin strony: 947 (ostatnie odwiedziny 2020.07.02 19:59:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny