Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwała nr IV/24/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2011 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym jest przyznawane ze środków budżetu miasta Lędziny.

§2

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego oraz jego wysokość określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Traci moc uchwała nr XXV/173/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.02.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz wysokości stypendium sportowego burmistrza miasta Lędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/24/11

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (71 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.27
Data udostępnienia: 2011.02.14 17:55:49
Liczba odwiedzin strony: 883 (ostatnie odwiedziny 2019.11.14 11:19:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny