Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLVI/346/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 13 oraz art. 13a ustawy z dnia 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza miasta Lędziny oraz po przeprowadzonych konsultacjach określonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr LIV/392/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXI/241/13 sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania z dnia 31 stycznia 2013 w związku z wybudowaniem nowych domostw, w celu dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy stałego obwodu głosowania poprzez:

  1. zmianę zakresu numeracji w następujący sposób:
    1. w stałym obwodzie głosowania nr 6 Lędzińska: 231-249 zastąpić 249 na 275,
    2. w stałym obwodzie głosowania nr 11 Lędzińska parzyste: 46-78 zastąpić 46 na 44.

§2

Dokonuje się zmiany siedziby w stałym obwodzie głosowania nr 6 z Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ul. Paderewskiego 5 na Budynek - Plac Farski ul. Lędzińska 88 po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

§3

Podział miasta Lędziny na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany określone w §1 i §2 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§5

Uchwała podlega przekazaniu wojewodzie śląskiemu i komisarzowi wyborczemu w Katowicach.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Lędziny oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XLVI/346/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (89 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.03.27
Data udostępnienia: 2014.04.09 18:44:33
Liczba odwiedzin strony: 1155 (ostatnie odwiedziny 2020.07.05 07:28:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny