Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr L/403/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 13a §1 ustawy z dnia 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania z późn. zm. w załączniku nr 1 wprowadzić następujące zmiany:

  1. w obwodzie nr 1, w określeniu siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, zmianie ulega adres z ul. Palmowej 21 na ul. Hołdunowska 72,
  2. w obwodzie nr 2, w określeniu siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, zmianie ulega adres z ul. Palmowej 21 na ul. Hołdunowska 72.

§2

Ujednolicona treść załącznika nr 1 do uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania z późn. zm. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała podlega przekazaniu wojewodzie śląskiemu i komisarzowi wyborczemu w Katowicach.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Lędziny oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/403/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (97 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.08.18
Data udostępnienia: 2014.08.26 22:37:52
Liczba odwiedzin strony: 905 (ostatnie odwiedziny 2020.07.05 16:18:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny