Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr IV/25/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 w sprawie zmiany uchwały nr LXII/428/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany uchwały nr LXII/428/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów z późn. zm., w następujący sposób:

  1. w §1 dodaje się ust. 4, o następującym brzmieniu: "Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1 na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 5 stycznia następnego roku.",
  2. w §2 dodaje się ust. 10, o następującym brzmieniu: "Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wymienionych w ustępach 1-9.",
  3. w §4 dokonuje się następujących zmian:
    1. ust. 5, otrzymuje następujące brzmienie: "Dyrektorzy jednostek budżetowych dokonują zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków, polegających na przeniesieniu między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w planie.",
    2. ust. 6, otrzymuje następujące brzmienie: "Zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków wydzielonych rachunków uchwala Rada Miasta.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny oraz dyrektorom jednostek budżetowych określonych w załączniku do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.22
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:20
Liczba odwiedzin strony: 549 (ostatnie odwiedziny 2021.01.15 05:11:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny