Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr IV/28/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 w sprawie zmiany uchwały nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2006 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61, poz. 710), na wniosek przewodniczącej Rady Miasta, Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmian w uchwale nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych w poniższy sposób: w §2 pkt 1 dopisuje się podpunkt "d" o brzmieniu: "zmniejszenie wysokości diety w jednym dniu nie może przekroczyć 20% diety.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.22
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:20
Liczba odwiedzin strony: 675 (ostatnie odwiedziny 2021.01.15 05:10:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny