Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr VI/36/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr VI/35/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta nr VI/35/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o. w następującej wysokości:
  Taryfowa grupa odbiorców objętych dopłatą z budżetu gminy Lędziny Wyszczególnienie Cena wg taryfy Dopłata z budżetu gminy Cena netto Cena brutto
  PLN
  1 Gospodarstwa domowe,
  w tym budynki
  wielorodzinne
  cena 1 m3 ścieków 9,54 + VAT = 10,30 1,30 + VAT
  = 1,40
  9,54 – 1,30 = 8,24 8,24 + VAT = 8,90
  2 Jednostki organizacyjne gminy cena 1 m3 ścieków 9,54 + VAT = 10,30 1,30 + VAT
  = 1,40
  9,54 – 1,30 = 8,24 8,24 + VAT = 8,90
 2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie od dnia 1.04.2015 r.

§2

 1. Dopłaty o których mowa w §1 ust. 1 będą przekazywane na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach po przedłożeniu noty obciążeniowej za faktyczne odprowadzenie ścieków miesięcznie z dołu w terminie do 20 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach, otrzymująca dopłaty jest zobowiązana prowadzić ewidencję księgową (ilościowo-wartościową) w sposób umożliwiający określenie ilości odprowadzanych ścieków.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.04.2015 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.26
Data udostępnienia: 2015.03.09 20:33:24
Liczba odwiedzin strony: 1338 (ostatnie odwiedziny 2024.02.19 06:15:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny