Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr VI/37/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy Spółce z o.o. MIKO-TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Wygody (na terenie tzw. Wopienki), z przeznaczeniem na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy Spółce z o.o. MIKO-TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Wygody (na terenie tzw. Wopienki), oznaczonej jako część działki numer 271/21 o powierzchni 2 000 m2, z przeznaczeniem na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych (piasek, kruszywa), w związku z wykonywaniem podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Lędziny w obszarze Kontraktu W.2.2 oraz W2.3. Własność powyższej nieruchomości zapisana jest na rzecz gminy Lędziny w księdze wieczystej nr KA1T/00041730/5 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.26
Data udostępnienia: 2015.03.09 20:33:24
Liczba odwiedzin strony: 562 (ostatnie odwiedziny 2021.01.15 05:09:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny