Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr VII/44/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy panu Krzysztofowi Machnik - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK" z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej, 33-380 Krynica-Zdrój nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Paderewskiego, na potrzeby składowania ziemi, kruszyw i materiałów związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy panu Krzysztofowi Machnik - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK" z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej, 33-380 Krynica, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Paderewskiego, oznaczonej jako część działek 1413/51 oraz 1417/56 o łącznej powierzchni 3 000 m2, na potrzeby składowania ziemi, kruszyw i materiałów związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz budową przyłączy kanalizacji sanitarnej, w obszarze kontraktu W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach - Część 1 - Zadanie W2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Lędziny - Smardzowice nr kontraktu W2 - Część 1 - Zadanie W2.1 w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny". Własność powyższych nieruchomości zapisana jest na rzecz gminy Lędziny w księdze wieczystej nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.25
Data udostępnienia: 2015.04.10 19:20:07
Liczba odwiedzin strony: 545 (ostatnie odwiedziny 2021.01.16 18:47:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny