Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.04.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr IV/24/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny z późniejszymi zmianami, zmienia się tabelę nr 1, tabelę nr 2, tabelę nr 3 i załącznik nr 2 oraz wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 73 936,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
  1. zwiększa się dochody bieżące (tabela nr 1) o kwotę 73 936,80 zł,
 2. w §2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 73 936,80 zł w tym:
  1. zwiększa się wydatki bieżące (tabela nr 2) o kwotę 73 936,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z czego:
   1. zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 o kwotę 73 936,80 zł,
 3. zmienia się wydatki majątkowe (tabela nr 3), w tym:
  1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 4. w §13 zwiększa się o kwotę 4 810,00 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane zmieniając załącznik nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/50/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (84 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/50/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/50/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/50/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.05.13
Data udostępnienia: 2015.05.13 18:14:06
Liczba odwiedzin strony: 647 (ostatnie odwiedziny 2021.01.15 05:07:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny