Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr IX/63/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Lędziny, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespołu w Bielsku-Białej o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok oraz opinią o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium, Rada Miasta udziela burmistrzowi miasta Lędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.05.28
Data udostępnienia: 2015.06.10 19:34:33
Liczba odwiedzin strony: 538 (ostatnie odwiedziny 2021.01.15 05:05:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny