Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr IX/64/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Zmienia się w uchwałę nr IV/23/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025 z późniejszymi zmianami w następujący sposób:
    1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lędziny na lata 2015-2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
    2. załącznik nr 2 do uchwały -Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
    3. załącznik nr 3 do uchwały - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025 Miasta Lędziny, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/64/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (252 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/64/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (119 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/64/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (119 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.12
Data udostępnienia: 2015.06.12 20:09:59
Liczba odwiedzin strony: 599 (ostatnie odwiedziny 2021.01.23 04:14:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny